Mapové a webové aplikace
Řešení pro obce i firmy
Evidence majetku
Prezentace firem
Zájmové body
Cleerio

Jsme obchodním partnerem společnosti Cleerio.

Mapová aplikace Cleerio pro správu měst a obcí s řadou funkčností:
Mapové podklady - mapy ČÚZK, ortofoto, open street maps, katastrální mapy, historické mapy....
Územní plány - publikování ÚP veřejnosti, porovnání s reálnou ortofoto mapou
Práce s daty z katastru nemovitostí - filtrování a zobrazování pozemků, budov, bytů, výpisy LV
Export dat - exportování dat do souboru Excel
Inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro, telekominikace, plynovod, přípojky, vpusti, šachty, ventily...
Evidence a pasporty - komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značky, vybavení obce, zeleň....
Hřbitovy - správa hrobových míst, vytváření a evidence smluv, poplatků....
Historická ortofota - letecké snímky z 40´50´60´70´80´let s jednoduchým porovnáním se současností
Trasy, zájmové body - naučné stezky, cyklostezky, běžecké trasy, zájmové body....
Mobilní aplikace - vše dostupné v terénu, správa pasportů, fotky, editace i bez připojení "off line"


Přejít na webové stránky cleerio.com
Cleerio

usnadněte si správu a evidenci majetku

Zajímá vás co je nového?
Navštivte sekci aktualit a novinek

Aktuality Webotip

Kontakty

Petr Pechánek

Petr Pechánek

petr.pechanek@webotip.cz

731 00 40 10

Luděk Vyhnalík

Luděk Vyhnalík

ludek.vyhnalik@webotip.cz

799 51 00 61

Přemysl Doubek

Přemysl Doubek

premysl.doubek@webotip.cz

704 22 33 55

Karel Derfl

Karel Derfl

karel.derfl@webotip.cz

Zpracovatel dat

Společnost

Službu Webotip provozuje společnost:

PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice 399 01

IČ: 281 27 285

DIČ: CZ28127285